Rondevo

Bäste kund,

Vi är glada att du funnit oss i vimlet av alla tjänster på internet och valt att ge Rondevo en chans. Med hjälp utav denna guide hoppas vi kunna hjälpa dig igång med tjänsten, snabbt & enkelt. Tveka inte att kontakta oss per mail eller telefon om du har frågor eller funderingar längs med resans gång.

Lycka till!
Mvh: Alla glada medarbetare hos Rondevo

Hur fungerar Rondevo

Tjänsten består utav två delar:

Komma igång!

Det första vi skall göra är att gå till admingränssnittet. När du skapade ditt Rondevo-konto valde du samtidigt användaruppgifter till ditt konto. Gå till http://admin.rondevo.se och logga in med dessa uppgifter.

När du nu loggat in kan du slänga ett snabbt öga i menyn till vänster lite för att se vilka olika delar som admingränssnittet består utav. Mer ingående information om respektive sida hittar nedan i denna manual.

Vi börjar med att gå till Inställningar i menyn och där under Företagsinfo. Denna information angav du när du skapade ditt konto. Kontrollera att uppgifterna är korrekta annars gör dina ändringar och tryck sedan på Spara. Denna information kommer att gå ut till dina kunder i bokningsbekräftelser därav är det viktigt att uppgifterna är korrekta.

Det är nu dags att lägga in dina resurser och tjänster. Följande termer kan vara bra att känna till innan vi börja lägga in uppgifter

Resurs = någonting som kan bokas. Till exempel en frisör, ett rum, en biltvätt, etc.
Tjänst = Någonting som resursen kan bokas för. Till exempel herrklipp, möte i 2 timmar, däckbyte, etc.

I rondevo kan dina resurser och tjänster även grupperas för att göra tjänsten ännu mer lättanvänd för dig och dina kunder. Grupper behöver ej användas, men kan förenkla mycket beroende på din typ utav verksamhet.

Tjänstegrupp = Används för att gruppera dina olika tjänster under gemensamma rubriker.
Resursgrupp = används av den publika bokningskalendern för att hjälpa dina kunder att hitta lediga tider utan att behöva klicka för mycket. När en kund väljer en resursgrupp istället för en enskild resurs kommer system automatiskt att visa när det finns lediga tider baserat på samtliga resurser i gruppen.

I menyn under Inställningar hittar du Resurser, Tjänster, Resursgrupper och Tjänstegrupper. Det går bra att börja med vilken utav dessa som helst.

Under respektive sida hittar du en Lägg till...-knapp. När du trycker på denna kommer ett s.k. kort läggas ut på sidan. Varje kort representerar en tjänst, eller en resurs, m.m. När du skapar ett nytt kort guidas du igenom alla uppgifter som du kan ange. När ett kort väl är sparat kan du alltid gå tillbaka och redigera uppgifterna. Du kan redigera flera kort samtidigt.

Så! Du har nu konfigurerat ditt Rondevo-konto och är redo för att börja använda tjänsten. Visst, det är ju alltid lite pill i början men vi hoppas att det inte har varit alltför mödosamt och att du dessutom fått chansen att bekanta dig lite med tjänsten.

Som ett sista steg kan du behöva se över Företagsinställningar i menyn. Du kan avvakta med denna sida om du vill och tills vidare använda Rondevos standardinställningar.

Överblick

På denna sida kan du se nyheter och uppdateringar från oss samt statistik över inkomna onlinebokningar och dina senaste två månaders användning och utgifter.

Saldo

På denna sida kan du fylla på ditt Rondevo-saldo samt se din genomsnittliga förbrukning per månad de senaste 12 månaderna.

För att fylla på ditt konto kan du trycka på en utav cirklarna för att välja ett förvalt belopp eller för att själv ange ett belopp. Följ sedan bara instruktionerna på skärmen. Kortbetalningar är 100% säkra och endast krypterad information skickas. Vi sparar aldrig någon känslig information.

Historik

På denna sida kan du se samtliga transaktioner för valt tidsintervall. För varje utgift kopplad till en bokning kan du se mer information om utgiften om du trycker på pilen längst till vänster på raden.

Nya onlinebokningar

På denna sida kan du se den senaste veckans nyinkomna onlinebokningar.

Bokningsregister

På denna sida kan du se alla dina bokningar. Du väljer själv det tidsintervall du vill titta på, samt om du bara vill visa bokningar för en viss resurs. Du kan se information om varje bokning i sökresultatet och du kan även exportera sökresultatet till en Excel-fil.

Kundregister

På denna sida kan du se alla dina kunder. Rondevo har en fiffig lösning som automatiskt skapar kunder åt dig baserat på de uppgifter du eller dina kunder anger när bokningar skapas. Du kan enkelt söka på namn, epost eller telefonnummer för att söka på dina kunder. Om du trycker på pilen längst till vänster på en rad kan de se alla information som finns sparad om din kund: alla bokningar, anteckningar, kommentarer, olika telefonnummer, m.m.

Agenda

På denna sida kan du se alla dina resurser och deras kommande bokningar de kommande 7 dagarna. Du kan även utöka med fler dagar genom att trycka på knappen längst ner på sidan för att läsa in ytterligare 7 dagar.

Om du använder en mindre enhet, såsom en mobiltelefon, kan du välja vilken resurs du till titta genom att trycka på resursens namn och välja en annan i listan.

För att skapa en bokning tryck på Ny bokning och fyll i uppgifterna för att skapa din bokning.

Dagsschema

På denna sida kan du se alla dina resurser och deras kommande bokningar för vald dag. Du kan ändra dag genom att trycka på pilarna överst på sidan eller genom att välja en dag i kalendern (tryck på datumet).

Om du använder en mindre enhet, såsom en mobiltelefon, kan du välja vilken resurs du till titta genom att trycka på resursens namn och välja en annan i listan.

För att skapa en bokning tryck på Ny bokning. Dagsschemat kommer nu att visa dig vilka tider som är tillgängliga i tabellen. Markera de tider du vill reservera för bokningen och tryck därefter ok under resursnamnet. Fyll nu i resterande uppgifter om bokning i fönstret som visas och tryck sedan Spara

När du skapar en bokning i dagsschemat kan du antingen klicka på varje rad enskilt hålla inne vänster musknapp och dra över flera tider för att markera dem. För att avmarkera tider kan antingen trycka på kryssrutan längst till höger på varje rad eller hålla nere ctrl-knappen och vänster musknapp medan du drar över tiderna.

Företagsinfo

På denna sida kan du se och ändra kontaktuppgifter till ditt företag. Det är denna information som kommer att kommuniceras ut till dina kunder när bokningar skapas.

Du kan ladda upp eller byta ditt företags logotyp genom att trycka på överst på sidan. Logotypen kommer att synas i den publika kalendern samt i mail (bokningsbekräftelser & påminnelser).

Företagsinställningar

På denna sida kan du göra allehanda inställningar gällande hur ditt Rondevo-konto skall fungera. Nedan följer en beskrivning kring respektive del på sidan.

Bokningsregler

Texter

I den publika kalendern finns en del standardtexter som här kan bytas ut. Ni kan även ange ytterligare text här som syns då en kund bokar online.

Inställningar

Färger

Den publika bokningskalendern kan antingen användas fristående eller bakas in direkt på er hemsida (mer info om detta här Rondevo - Frågor & Svar). För er företagsprofil kan det vara viktigt att bokningskalendern håller samma färgtema. Ni kan här ändra de standardfärger som Rondevo använder.

Resurser

Här följer en beskrivning utav de fält som kan anges för en resurs och dess innebörd

Till varje resurs kan du lägga in en bild. Gå till kortets förstasida och tryck på för att välja en bild.

Tjänster

Här följer en beskrivning utav de fält som kan anges för en tjänst och dess innebörd

Resursgrupper

Här följer en beskrivning utav de fält som kan anges för en resursgrupp och dess innebörd

Precis som för resurser kan en bild läggas in på resursgruppen. Gå till kortets förstasida och tryck på för att välja en bild.

Tjänstegrupper

Här följer en beskrivning utav de fält som kan anges för en tjänstegrupp och dess innebörd

Användarinställningar

På denna sida kan du byta lösenord på ditt konto.